Advies

Al te vaak wordt vastgesteld dat een geschil of procedure had kunnen worden vermeden indien de cliënt eerst juridisch advies had ingewonnen. Zo bestaan er bvb. op het vlak van erfrecht, schenkingen en vermogensrecht (echtscheiding en beëindiging samenwoning) heel wat misvattingen die door een gespecialiseerde advocaat kunnen worden rechtgezet.

Een goed voorafgaand juridisch advies is goud waard.

Ook bij een contract is het van groot belang dat juridische en financiële discussies achteraf worden vermeden. Een advocaat is dan ook het best geplaatst om uw contract of overeenkomst op papier te zetten omdat wij uit de ruime praktijkervaring weten waar het fout kan gaan en kunnen inschatten hoe een Rechtbank een juridische discussie zal beoordelen. Maar ook als u een ander contract wil ondertekenen, is het raadzaam om deze eerst door uw advocaat te laten nalezen. Dit alles zal bijdragen tot een duurzame samenwerking tussen beide partijen.

  • Opmaak van contracten en overeenkomsten (koop, lening, huur, aanneming, dading, …)
  • Opmaak van algemene factuurvoorwaarden

Duurzaamheid is zeker ook de wens en intentie van koppels die beslissen over huwen of samenwonen. Ook in dit geval zal de juridische expertise van uw advocaat resulteren in een juiste keuze.

  • Is een huwelijkscontract of samenlevingscontract nodig?
  • Zijn er grote verschillen tussen de wettelijke en de feitelijke samenwoning?
  • Nieuw samengestelde gezinnen
  • Wensen jullie de woning van een van de partners te verbouwen?
  • Duurzame vermogensplanning
  • Begeleiding bij het opstellen van uw testament

Wanneer de wegen van twee mensen dan toch scheiden, zullen deze afspraken bijdragen tot het vermijden van lange procedures. Ook in deze situatie zal de persoonlijke begeleiding door uw advocaat veel duidelijkheid geven.

Hebt u een vraag of een probleem? Maak gerust een afspraak.