Specialisatie

Doorheen de jaren en mede door het aanvullend diploma Master in het Notariaat heeft advocaat Stefanie Baele een bijzondere kennis van het familiaal vermogensrecht (huwelijk, samenwonen), schenkingen, erfenissen, contracten en notarieel recht. Zo adviseert en begeleidt zij u bvb. bij het plannen van uw privé vermogen en bij de vereffening-verdeling van nalatenschappen of na echtscheiding.

Het kantoor behartigt de belangen zowel voor particulieren als voor handelaars en heeft ervaring op diverse rechtsgebieden:

 • Personen- en familierecht

  • huwelijk en echtscheiding
  • feitelijke en wettelijke samenwoning
  • vereffening-verdeling
  • familiaal vermogensrecht
  • vermogensplanning
  • onderhoudsgeld
  • verblijfsregeling van kinderen en bezoekrecht
  • afstamming
  • bewindvoering
  • jeugdrecht en herstelbemiddeling
 • Erfrecht

  • erfenis
  • schenkingen
  • testamenten
  • aangifte nalatenschap
  • successieplanning
 • Verbintenissen- en contractenrecht

  • het opstellen van contracten
  • het opstellen van een dading
  • huur / verhuur
  • koop / verkoop
  • lening en schulderkentenis
  • dading
  • aanneming
 • Onroerend goed

  • eigendomsrecht
  • vruchtgebruik
  • verdeling van onverdeelde goederen
  • burenhinder
  • bouwrecht, betwistingen tussen bouwheer en aannemer of architect
 • Handelsrecht

  • invordering en betwisting van facturen
  • handelshuur
  • opmaak van factuurvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden
  • contractuele geschillen
  • beslag
 • Verkeersrecht

  • snelheidsovertreding
  • verkeerslichten
  • intoxicatie

Onder minister van justitie Geens zijn er tal van wetswijzigingen doorgevoerd (o.a. het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht 2018) zodat advocaat Stefanie Baele zich voortdurend via gespecialiseerde opleidingen en juridische tijdschriften bijschoolt.