Specialisatie

Advocaat Stefanie Baele heeft in de voorbije 12 jaar en met het aanvullend diploma Master in het Notariaat een bijzondere kennis opgebouwd van het familiaal vermogensrecht (huwelijk, samenwonen), schenkingen, erfrecht, contracten en notarieel recht. Zodoende adviseert en begeleidt zij u bijvoorbeeld tevens bij het plannen van uw privé vermogen en bij de vereffening-verdeling van nalatenschappen of na echtscheiding.

 • Familie- en vermogensrecht

  • huwelijk en echtscheiding
  • feitelijke en wettelijke samenwoning
  • vereffening-verdeling
  • familiaal vermogensrecht
  • vermogensplanning
  • onderhoudsgeld
  • verblijfsregeling van kinderen en bezoekrecht
 • Erfrecht

  • erfenis
  • heling van erfgoederen
  • schenkingen
  • testamenten
  • aangifte nalatenschap
  • successieplanning

Sedert 1 oktober 2022 is Mr. Stefanie Baele geassocieerd met Mr. Julie Brondel en Mr. Victor Petitat en samen met hun team van gespecialiseerde medewerkers zijn zij elk specialist in eigen materie en kunnen zij verenigd en door nauwe samenwerking de cliënt nog beter van dienst zijn.

Voor een uitgebreid overzicht van onze expertises : Onze expertises (bpb-advocaten.be)

 

 • Verbintenissen- en contractenrecht

  • opstellen van contracten
  • woninghuur en handelshuur
  • koop en verkoop
  • lening, schulderkentenis en borg
  • bewaring en lastgeving
 • Bouw- en vastgoedrecht

  • aanneming en bouwgeschillen, Wet Breyne
  • appartementsrecht
  • vruchtgebruik
  • erfdienstbaarheden, uitwegen
  • burenhinder
 • Ondernemingsrecht

  • handelscontracten en commerciële geschillen
  • incasso en invordering onbetaalde facturen
  • opstellen van factuurvoorwaarden
  • marktpraktijken en consumentenrecht
  • beslag
 • Vennootschapsrecht

  • oprichting en ontbinding vennootschappen
  • overdracht van aandelen
  • conflicten tussen vennoten
  • bestuurdersaansprakelijkheid
 • Verkeersrecht

  • verdediging voor de politierechtbank (snelheidsovertredingen, alcohol, drugs, vluchtmisdrijf, ...)
  • begroting en recuperatie lichamelijke, materiële, morele en (extra)professionele schade, ...
  • afwikkeling met rechtsbijstandsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering (regres, subrogatie, dekking, ...)
 • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  • burgerlijke aansprakelijkheid (wegens contractbreuk, een ongeval, fout, brand, ... )
  • beroepsaansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid
  • begroting van materiële en lichamelijks schade, letselschade
  • ongevallen

Administratief recht en stedenbouw

 • stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • milieuvergunningen
 • overheidsoverdrachten
 • benoemingen
 • tucht- en gemeenterecht
 • openbaarheid van bestuur
 • advies bij besluitvorming van overheden