Uw advocaat verdedigt uw rechten

Een juridische procedure is vaak onvermijdelijk. Een goede advocaat die zich met gedrevenheid en toewijding inzet voor haar cliënten en hun dossier is dan van essentieel belang. Wij bestuderen nauwgezet uw dossier om uw belangen ten volle voor de Rechtbank of de Notaris te verdedigen.

  • U wenst een erfenis te verdelen of regelen
  • U wenst te scheiden
  • U bent gedagvaard
  • Uw huurder betaalt de huur niet, of, de huurwoning vertoont gebreken
  • Uw klant betaalt uw factuur niet, of, u bent niet akkoord met de factuur
  • U staat voor een dringende situatie waar een procedure in kortgeding noodzakelijk is

Daarnaast verdedigen wij ook uw rechten voor de Notaris bij de verdeling van uw vermogen na de echtscheiding of van een erfenis. Ook op dat vlak heeft Mr. Stefanie Baele een ruime praktijkervaring.

Hebt u een vraag of een probleem? Bent u gedagvaard? Maak gerust een afspraak.