Uw advocaat verdedigt uw rechten

Een juridische procedure is vaak onvermijdelijk. Een goede advocaat die zich met gedrevenheid en toewijding inzet voor haar cliënten en hun dossier is dan van essentieel belang. Advocaat Stefanie Baele bestudeert nauwgezet uw dossier om uw belangen ten volle voor de Rechtbank of de Notaris te verdedigen.

  • U bent gedagvaard
  • U moet voor de politierechtbank verschijnen
  • Uw klant betaalt ten onrechte uw factuur niet, of, u bent niet akkoord met de factuur
  • Uw huurder betaalt de huur niet, of, de huurwoning vertoont gebreken 
  • U wenst een erfenis te verdelen of regelen
  • U wenst te scheiden, wat zijn uw rechten en plichten
  • U staat voor een dringende situatie waar een procedure in kortgeding noodzakelijk is

Daarnaast verdedigt advocaat Stefanie Baele ook uw rechten voor de Notaris bij de verdeling van uw vermogen na de echtscheiding of van een erfenis. Ook op dat vlak heeft zij een ruime praktijkervaring.

Hebt u een vraag of een probleem? Bent u gedagvaard? Maak gerust een afspraak.