Visie en werkwijze

“persoonlijk, op maat, nauwgezet, doorgedreven en begrijpelijk”


Er wordt naar u geluisterd omdat elk dossier een aanpak op maat van uw specifiek dossier, uw eigen wensen en verwachtingen vergt. Het kantoor kiest dan ook bewust voor een persoonlijke aanpak in een vertrouwelijk kader met oog voor een correct en begrijpelijk advies en bijstand.

Noch de cliënt, en al evenmin de advocaat, zijn met zinloze juridische procedures gebaat. Zodoende krijgt u steeds een eerlijk advies over de slaagkansen van uw dossier. Om deze reden is de ervaring van het kantoor van essentieel belang. Een minnelijke regeling wordt met de cliënt overlegd, maar zo nodig wordt weloverwogen tot een gerechtelijke procedure overgegaan.

Tijdens de eerste consultatie wordt de samenwerking verder besproken waarbij o.a. duidelijke afspraken over de kosten en erelonen worden gemaakt. U ontvangt ook een informatiefiche waarin de tarieven en werkwijze transparant worden uiteen gezet.